Aktuality

Čo máme nové?

ADOS Charita Ilava

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Nezaradené

Prevádzkovanie ADOS Charita Ilava je zrušené k 30. 04. 2015.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) je ambulantná starostlivosť, ktorá je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti a poskytuje sa v domácom prostredí klienta.

Služby:
•    komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov všetkých vekových skupín
•    starostlivosť o základné životné funkcie
•    aplikácia liekov a ošetrovanie rán
•    podávanie injekčnej liečby
•    meranie fyziologických funkcií – tlak, pulz, teplota
•    ošetrovanie rán rôzneho charakteru (pooperačné rany, vredy predkolenia)
•    ošetrovateľská rehabilitácia aj na lôžku pacienta
•    odbery biologického materiálu aj transferom do laboratória
•    podávanie infúznej liečby
•    kontinuálne sledovanie stavu pacienta, starostlivosť o ležiacich pacientov
•    starostlivosť o diabetických pacientov (meranie glykémie, edukácia o podávaní inzulínu)
•    príprava pacientov k vyšetreniam
•    zdravotná výchova a poradenstvo
•    nácvik chorého k sebaobsluhe a iné ošetrovateľské výkony

Tieto činnosti vykonávame na odporučenie lekárov prvého kontaktu, odborných a špeciálnych lekárov ako aj po prepustení pacientov z hospitalizácie na domáce doliečovanie. Návštevy uskutočňujeme v pracovnom čase od 7:30 – 12:00 hod., v nevyhnutnom prípade aj v sobotu, nedeľu a vo sviatok.
V ADOS Charita Ilava pracujú dve zdravotné sestry s odbornou špecializáciou pre komunitné ošetrovanie.