Aktuality

Čo máme nové?

Rozvojová a humanitárna pomoc

pridal: charita | dátum: 28. júna 2015 | kategória: menu články

V spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou sa podieľame na rozvojovej a humanitárnej pomoci pre krajiny postihnuté živelnými pohromami, chudobou a hladom. Podporujeme rôzne projekty, zbierky, ktoré sa týkajú pomoci ľuďom v rozvojových krajinách sveta.

Pomoc utečencom

Adopcia na diaľku

STOP s obchodovaniu s ľuďmi

Pôstna krabička pre Afriku 2017