Aktuality

Čo máme nové?

Naše zariadenia

pridal: charita | dátum: 28. júna 2015 | kategória: menu články

Poskytujeme pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

Dom charity sv. Kamila, Žilina

Dom charity sv. Gianny, Čadca

Dom charity sv. Krištofa, Martin

Detský charitný dom Považská Bystrica

Charitatívna služba v rodinách, Žilina