Aktuality

Čo máme nové?

Kontakty

pridal: charita | dátum: 26. marca 2011 | kategória: menu články

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12
010 01 Žilina
tel./fax : 041/723 12 34
e-mail: charitaza@gmail.com

IČO: 42065895
DIČ: 2022715508
Právna forma: účelové zariadenie Cirkvi
Číslo účtu IBAN: SK31 0900 0000 0004 2470 2305 (Slovenská sporiteľňa)

Riaditeľ: Mgr. Peter Birčák

Centrum Diecéznej charity Žilina – výkonný orgán:
Ing. Tomáš Pacek – ekonóm
Lýdia Rosinčinová – účtovník
Katarína Gaňová – mzdový účtovník
Mgr. Katarína Gregorová – zodpovedný zástupca (garant), supervízor

Bc. Tomáš Kapusta – koordinátor farských charít

Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková – dobrovoľníctvo, farské charity, projekty

Mgr. Vladimír Pallo – koordinátor potravinovej pomoci 0918 829 012

 

Ochrana osobných údajov:

Zodpovedná osoba: Konferencia biskupov Slovenska, Kapitulská 11, P.O.BOX 11, 814 99 Bratislava

IČO: 00684325, DIČ: 2020804841, gdpr.kbs.sk e-mail: dpo@kbs.sk

Kontaktná osoba v DCH Žilina: info.oou@charitaza.sk                                 

 

Charitatívna služba v rodinách
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 724 65 47
e-mail: chsr.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK06 0900 0000 0004 2483 7488 (Slovenská sporiteľňa)

Mgr. Zuzana Žídeková – vedúca

Dom charity sv. Vincenta
Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel./fax: +421 41 724 47 95
e-mail: dchvincent.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK12 0900 0000 0004 2476 9286 (Slovenská sporiteľňa)

Mgr. Rastislav Kolman – vedúci

Dom charity sv. Kamila
Framborská 6, 010 01 Žilina
tel.: +421 41 562 64 76
fax.: +421 41 500 25 72
e-mail: dchkamil.za@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK79 0900 0000 0004 2476 9438 (Slovenská sporiteľňa)

Mgr. Katarína Bobuľová – vedúca

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 4, 022 01 Čadca
tel./fax: +421 41 432 40 88
e-mail: dchgianna.ca@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK07 0900 0000 0003 1356 9740 (Slovenská sporiteľňa)

Bc. Eva Ondrušková – vedúca

Detský charitný dom Považská Bystrica
Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
tel.: +421 42 436 11 46
fax.: +421 42 436 11 53
e-mail: dchd.pb@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK30 0900 0000 0003 6405 0842 (Slovenská sporiteľňa)

Mgr. Helena Stašáková – vedúca

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24, 036 01 Martin
tel.: +421 43 427 06 51
e-mail: dchkristof.mt@gmail.com
Číslo účtu IBAN: SK34 0900 0000 0003 5335 7005 (Slovenská sporiteľňa)

Mgr. Peter Fekiač, PhD. – vedúci