Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity sv. Vincenta, Žilina

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Dom charity sv. Vincenta Žilina

Klienti: ľudia bez domova, prepustení z výkonu trestu, sociálne slabí ľudia

Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva.

Pozor pre verejnosť – preberanie obnoseného šatstva len po predchádzajúcom telefonickom dohovore +421 41 724 47 95, 0918314197 v pracovných dňoch v čase 7.15 – 11.00 hod. (obedná prestávka 11.00 – 11.30 hod.) a 12.15 – 15.15 hod.

Služby:
•    nocľaháreň (denne, celoročne 19.00 – 06.30 hod.)
•    nízkoprahové denné centrum (v pracovných dňoch 7.15 – 9.00 hod., 11.45 – 14.00 hod./ 13.00 hod. – jún, júl, august)
•    stredisko osobnej hygieny
•    základné a špecializované sociálne poradenstvo (poradenské dni – pondelok-piatok: 7.00 – 11.00 hod., 11.30 – 15.30 hod.)
•    pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
•    zber a výdaj šatstva pre klientov (v pracovných dňoch 7.15 – 9.00 hod.)
•    predaj pouličného časopisu Nota Bene, Cesta

Cenník poskytovaných služieb