Farská charita Žilina – Solinky

Farská charita Žilina – Solinky vedúca: Mária Hlaváčová činnosť:

starostilivosť o seniorov- organizácia rôznych akcií ,

Tesco zbierka,

advetný trh dobrej vôle,

socialná pomoc rodinám