Farská charita Žilina – Bytčica

Farská charita Žilina – Bytčica vedúca:

Anna Papanová

činnosť:

pomoc pri organizovaní farských akcií,

podpora rodín, starých a chorých ľudí,

Silvestrovský punč pre farníkov