Farská charita Veľké Rovné

Veľké Rovné- vedúci Veronika Fuljerová

Činnosť- pomoc sociálne slabším rodinám, potravinová Tesco zbierka, zbierka školských pomôcok, účasť na projekte materiálnej pomoci v spolupráci s EPH,