Farská charita Turany

Farská charita Turany

vedúca: Margita Holková

  • činnosť:
    • Starostlivosť a podpora viacdetných rodín