Farská charita Teplička nad Váhom

Vedúci: Pavol Martinkovič

Činnosť- pomoc sociálne slabším rodinám, zapájanie sa do spoločných projektov pomoci v spolupráci DCHZA,  potravinová Tesco zbierka