Farská charita Teplička nad Váhom

Vedúci: Pavol Martinkovič