Farská charita Rudinská

Vedúca: Lýdia Uríková

Činnosť- pomoc sociálne slabším rodinám, zapájanie  sa do spoločných projektov pomoci v spolupráci DCHZA, Organizujú tanečný a  hudobný krúžok pre deti, modlitbové spoločenstvo deti viery,  modlitby matiek