Farská charita Púchov

Vedúci: Alojz Klinovský

Činnosť- pomoc sociálne slabším rodinám, zbierka školských pomôcok, DM plienková pomoc,  potravinová Tesco zbierka