Farská charita Petrovice

Farská charita Petrovice vedúca:

Monika Chlebinová

činnosť:

zbierka školských pomôcok,

zbierka šatstva a trvanlivých potravin,

pomoc vo farnosti s akciami,

návšteva starých a chorých v dome seniorov,

zbierka známok a podpora misií