Farská charita Papradno

Farská charita Papradno- ……….

  • činnosť:
    • Pomoc núdznym rodinám,
    • Sociálna pomoc,
    • Zbierka školských pomôcok