Farská charita Papradno

Farská charita Papradno – Erika Piačková

  • činnosť:
    • Pomoc núdznym rodinám,
    • Sociálna pomoc,
    • Zbierka školských pomôcok