Farská charita Nesluša

 • Farská charita Nesluša- Jarka Janáková
  • činnosť:
   • Pomoc núdznym rodinám,
   • Sociálna pomoc,
   • Zbierka školských pomôcok