Farská charita Lietava

Farská charita Lietava vedúca:

Ing. Zuzana Feiková

činnosť:

pôstna zbierka potravín,

adventná zbierka potravín a čistiacich prostriedkov,

zbierka školských pomôcok,

zbierka šatstva a obuvy,

Tesco zbierka,

výpomoc na farských detských táboroch