Farská charita Košeca

vedúca Alena Čaplová,  charitatívne a sociálne služby vo farnosti