Farská charita Kolárovice

Farská charita Kolárovice

 • vedúca: Mgr. Helena Komadová Hôrecká
  • činnosť:
   • spolupráca s FCH Petrovice
   • zbierka šatstva a školských pomôcok
   • starostlivosť o rodiny s deťmi, starých a núdznych