Farská charita Jasenové

  • Farská charita Jasenové- Soňa Šujanová
    • činnosť:
      • Potravinová zbierka,
      • Zbierka školských pomôcok,