Farská charita Ilava

  • Farská charita Ilava- Stanislav Rendek,
    • činnosť:
      • Potravinová Zbierka, sociálna pomoc,
  • Organizácia vianočného punču