Farská charita Domaniža

Farská charita Domaniža

  • vedúca: Anna Bánovčinová
    • činnosť:
      • podpora rodín v núdzi,
      • starostlivosť o viacdetné rodiny,