Farská charita Čadca

Farská charita Čadca vedúca:

Alojzia Klieštiková

činnosť:

organizácia duchovných akcií,

zbierka šatstva a potrieb pre domácnosť,

starostlivosť o dôchodcov,

potravinové zbierky,

guláš pre ľudí bez domova,

zbierka na Mikuláša