Farská charita Bytča

Bytča- vedúci Marián Weber

 Činnosť- pomoc sociálne slabším rodinám, potravinová Tesco zbierka, účasť na projekte materiálnej pomoci v spolupráci s EPH,