Aktuality

Čo máme nové?

Študentky iniciovali zbierku pre Dom charity sv. Vincenta

pridal: charita | dátum: 22. novembra 2011 | kategória: Dom charity sv. Vincenta Žilina

Vo farnosti Višňové sa dňa 9. novembra 2011 uskutočnila zbierka pre Dom charity sv. Vincenta. Iniciátormi zbierky boli 2 študentky Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktoré si vykonávali prax v zariadení. Do zbierky prispeli ľudia materiálnymi vecami ako sú hygienické potreby, trvanlivé potraviny a rôzne iné produkty dennej potreby, ktoré pomôžu klientom zariadenia a sociálne slabým rodinám. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili a podelili sa s ľuďmi v núdzi. Špeciálne ďakujeme vyslovujeme Viole Tavačovej a Veronike Turskej za ich vlastnú iniciatívu a prajeme veľa úspechov v štúdiu.

Iniciátorky zbierky – Viola Tavačová a Veronika Turská