Aktuality

Čo máme nové?

Slávnosť sv. Vincenta de Paul

pridal: charita | dátum: 30. septembra 2011 | kategória: Dom charity sv. Vincenta Žilina

 

Klienti a zamestnanci Domu charity sv. Vincenta oslavovali 27.septembra 2011 svojho patróna. Program sa začal premietaním filmu o živote sv. Vincenta de Paul, ktorý vynikal v láske k najchudobnejším. Po filme nasledovala sv. omša, na ktorej kaplán Jozef Možiešik povzbudil všetkých prítomných, aby prekonávali aj neľahké situácie, ktoré žijú. Každý si mohol pochutnať na perfektnom guláši v novovymaľovaných priestoroch Nízkoprahového denného centra. Za to patrí veľká vďaka zamestnancom a dobrovoľníkom! Veríme, že o rok opäť oslávime nášho patróna v takej radostnej atmosfére.

Foto zo slávnosti: