Aktuality

Čo máme nové?

Pôst ako výzva

pridal: charita | dátum: 27. februára 2012 | kategória: Dom charity sv. Vincenta Žilina

V priestoroch nízkoprahového denného centra Domu charity sv. Vincenta sme začali pôstne obdobie slávením sv. omše. Je tu čas na zmenu, predovšetkým tú vnútornú, stávať sa citlivejšími na potreby druhých aj počas týchto 40 dní. Poznačení popolom urobme prvý krok smerom k druhým.

-mus-