Aktuality

Čo máme nové?

Dom charity sv. Kamila, Žilina

pridal: charita | dátum: 26. marca 2008 | kategória: Dom charity sv. Kamila Žilina

Klienti: starí a chorí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím

Poskytujeme sociálne služby obyvateľom nášho domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Sprevádzame ich, zdieľame s nimi ich každodenný život.

Služby:
•    pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
•    sociálne poradenstvo
•    sociálna rehabilitácia
•    ošetrovateľská starostlivosť
•    ubytovanie
•    stravovanie
•    upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
•    osobné vybavenie
•    utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a vzdelávanie
•    zabezpečuje sa záujmová činnosť a pracovná terapia

Služby v dennom stacionári:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie
  • zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť

Cenník pre DSS a ZpS od 1.2.2018

Cenník pre denný stacionár od 1.1.2017