Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávanie dobrovoľníkov farských charít nekončí

pridal: charita | dátum: 19. novembra 2013 | kategória: Dobrovoľníci

Cyklus vzdelávacích seminárov pre dobrovoľníkov farských charít organizovaných Diecéznou charitou Žilina pokračoval aj v jeseni. Dňa 16. októbra 2013 sa 25 účastníkov z farností našej diecézy pozrelo bližšie na dôležitosť komunikácie a úlohy médií v šírení pozitívnych správ a informácií. Zaoberali sa aj tvorbou tlačovej správy a rôznych iných textov potrebných pri oslovení verejnosti. Pojem „public relation“ už pre nich nie je neznámym. Posledný seminár sa konal 13. novembra 2013 a venoval sa základom finančného manažmentu a tvorbe rozpočtu.

Ďakujeme pozvaným lektorom manželom Jarošovým a Ing. Magde Veselskej zo Slovenskej katolíckej charity za ich podnetné a obohacujúce prednášky. Všetci účastníci odchádzali z posledného stretnutia s publikáciou s názvom „Spájame sa pre pomoc núdznym“, ktorá obsahuje témy seminárov a všetky informácie o farskej charite a jej činnosti. Vzdelávacie semináre prebehli v Žilinskom diecéznom centre vďaka projektu „Stretnutia mladých – poznanie, orientácia, angažovanosť s č. PL/SK/ZA/IPP/III./050 a projektu Mosty charity podporenom Nadáciou Renovabis.

Michaela Uhrin Sokolíková