Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie zamestnancov a dobrovoľníkov

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2011 | kategória: Dobrovoľníci

Dňa 5.decembra 2011, ktorý je Medzinárodným dňom dobrovoľníkov, sa uskutočnilo historicky prvé stretnutie zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina. Celé stretnutie sa nieslo v duchu vďačnosti zamestnancom a dobrovoľníkom za ich obetavú prácu a angažovanie sa v službe núdznym a biednym. Poobedňajšieho slávnostného programu v Diecéznom centre Žilinskej diecézy sa zúčastnilo približne 80 ľudí zo 6 zariadení Diecéznej charity Žilina a dobrovoľníkov zo Žiliny, Martina a Čadce.

Na úvod sa všetkým prihovoril generálny vikár Mons. Ladislav Stromček, ktorý vyjadril slová podpory a povzbudenia do každodennej služby. Následne si 6 zamestnanci a 3 dobrovoľníci prevzali ocenenie za svoju dlhoročnú prácu v charite. Po odovzdaní symbolických odmien priblížil riaditeľ Diecéznej charity Žilina Mgr. Peter Birčák priority a smerovanie charity v najbližšom období, poukázal na prvotnú motiváciu služby blížnemu a povzbudil prítomných k odvážnemu žitiu “caritas – láska, ktorá sa dáva”, pretože “všetko možem v tom, ktorý ma posilňuje” (Flp 4, 13). Ďalšou časťou programu bolo krátke svedectvo z Domu charity sv. Gianny o začiatkoch ich práce a činnosti (tento rok si pripomíname 20.výročie činnosti charity na Slovensku), ktoré vystriedal dokumentárny film o vdp. Mariánovi Kuffovi a diele Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Záver stretnutia sa niesol v duchu vzájomných rozhovorov, pričom nechýbalo chutné občerstvenie. Ďakujeme všetkým za ich účasť a teší nás, že sme spoločne vytvorili príjemnú atmosféru celého podujatia. Ďakujeme za pomoc a materiálnu podporu riaditeľovi Inštitútu Comunio vdp. Zdenovi Pupíkovi a tešíme sa na stretnutie o rok.