Aktuality

Čo máme nové?

Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj? PUTOVNÁ VÝSTAVA V ŽILINE

pridal: charita | dátum: 26. marca 2011 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyvíja snahu o klimatickú spravodlivosť a vyzýva k solidarite a vedomej spoluzodpovednosti každého človeka aj formou náučno-vzdelávacej putovnej výstavy s tematikou klimatických zmien s dopadom na Subsaharskú Afriku. Dňa 5.apríla 2011 (utorok) sa výstava otvorí v priestoroch OC Aupark v Žiline a bude trvať 2 týždne. Výstavu už mohli navštíviť v Banskej Bystrici, Nitre a Spišskej Novej Vsi a v priebehu roka 2011 je ešte k zhliadnutiu v obchodných centrách  v Trenčíne, Prešove a Košiciach.

Výstava je súčasťou projektu rozvojového vzdelávania, ktorý SKCH realizuje v rokoch 2010-2012, zameraného na klimatické zmeny s názvom „Zmena klímy sa ma netýka. Naozaj?“ s podtitulom „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na Subsaharskú Afriku.“ Otvorenie tejto výstavy v každom meste bude sprevádzané predstavením aktivít a činností charity v rámci arci/diecézy. Rovnako pre deti a žiakov budú pripravené motivačné hry pre hlbšie pochopenie danej problematiky. K dispozícii pre nich budú tiež rôzne informačné materiály približujúce tento projekt.

Cieľom výstavy je informovať verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi, upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v Afrike. Práve tam musia najchudobnejšie skupiny obyvateľstva čoraz častejšie čeliť opakujúcim sa vlnám horúčav, sucha a zmenám dažďových cyklov, dôsledkom ktorých sú aj nízke úrody, šírenie nákazlivých chorôb, nedostatok nezávadnej vody a pod.

Výstava obsahuje 12 panelov rozdelených podľa jednotlivých tematických okruhov, ktoré vysvetľujú dopad a riziká klimatických zmien formou fotografií, deskriptívnych mapiek a textov. Výstava ponúka príležitosť najmä pre deti a mládež, žiakov i študentov škôl dozvedieť sa o tom, aký vplyv má ich správanie na zdravie planéty, že ich skutky môžu niečo zmeniť a svojou zodpovednosťou za vlastné konanie môžu prispieť k riešeniu klimatických zmien.

Cieľom všetkých týchto aktivít je, aby spoločnosť na Slovensku podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale s vedomím zodpovednosti, ktorá vychádza z poznania a uvedomovania si vzájomnej závislosti medzi rozvojovými krajinami a krajinami EU vrátane Slovenska. Pretože každý z nás nesie rovnakú zodpovednosť za prostredie i za ľudí, ktorí sú jeho súčasťou.

Projekt realizuje Slovenská katolícka charita v spolupráci s Karitas Slovenia s podporou EK a SlovakAid.

Viac info na:

http://www.charita.sk/aktuality/klimaticke-zmeny-znemoznuju-rozvoj-najchudobnejsich