Aktuality

Čo máme nové?

Vrcholí Zbierka školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 22. augusta 2019 | kategória: aktuality

1. jún – 15. september 2019

V týchto dňoch vrcholí už desiata Zbierka školských pomôcok na Slovensku. Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Pomôž nám naplniť ďalšiu tašku a prines nové alebo používané, ale stále funkčné: tašky zošity fixky pravítka peračníky pastelky nožnice perá a všetko, čo môžu deti v škole pri štúdiu využiť.

Pozri plagát.

Tlačová správa.