Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok 2017

pridal: charita | dátum: 29. mája 2017 | kategória: aktuality

S prázdnou taškou sa do školy nechodí

Od 1. júna do 31. augusta 2017 bude prebiehať 8. ročník zbierky školských pomôcok, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín a detských charitných domovov prísť do školy pripravené a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť.

Čo je možné darovať?

Darovať je možné nové i použité, no stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky, peračníky, školské tašky a všetko to, čo deti v škole môžu pri štúdiu využiť.Počas minulých ročníkov sme sa stretli s veľkou štedrosťou konkrétnych ľudí, ako aj celých organizácií, či firiem. Veríme, že aj tento rok vďaka vašej podpore pomôžeme zlepšiť prípravu a vzdelanie tých najzraniteľnejších.

Zberné miesta: 

 1. Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 01001 Žilina
  kontakt: Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková, charitaza@gmail.com, 041/723 12 34 pondelok-piatok 8.00-15.00 (pracovné dni)
 2. Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, 036 01 Martin
  kontakt: Mgr. Libor Kyška, dchkristof.mt@gmail.com, 043/427 06 51 pondelok-piatok 8.00-12.00 (pracovné dni)
 3. Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
  kontakt: Bc. Eva Ondrušková, dchgianna.ca@gmail.com, 041/432 40 88 pondelok-piatok 8.00-15.00 (pracovné dni)
 4. Farská charita Kolárovice – kostol sv. Mikuláša (každý deň pred alebo po sv. omši)
  kontakt: Mgr. Helena Komadová Hôrecká, 0908 851 682

Web stránka tu.