Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok

pridal: charita | dátum: 24. augusta 2020 | kategória: aktuality

Práve vrcholí zbierka školských pomôcok, ktorú v tomto roku rozširujeme aj o tablety a notebooky. Obdobie korona-krízy a zatvorených škôl ešte viac odhalilo sociálne rozdiely medzi žiakmi. Online výučba, ktorej sa nemohli zúčastniť všetky deti rovnako, zvýraznila potrebu pomáhať viac, pretože práve vzdelanie predstavuje možnosť zmeny k lepšiemu. Doprajme všetkým deťom rovnaké šance na vzdelávanie! Môžete priniesť tiež školské aktovky, peračníky, písacie potreby, zošity a iné školské pomôcky. Zbierka trvá od 1. júna do 15. septembra 2020. Ďakujeme!

Zberné miesta:

Čadca: Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 1987/4
041/432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com
pondelok – piatok: 8:00 – 15:00

Martin: Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24
043/427 06 51
dchkristof.mt@gmail.com
pondelok – piatok: 7:00 – 14:00

Považská Bystrica: Centrum pre deti a rodiny sv. Filipa Neriho
SNP 1451/61
Mgr. Katarína Zemančíková
042/436 11 53, 042/436 11 46
dchd.pb@gmail.com
pondelok – piatok: 8:00 – 16:00

Žilina: Diecézna charita Žilina
Vysokoškolákov 1758/3
041/723 12 34, 0915 887 164
pondelok – piatok: 9:00 – 15:00

+ farské charity