Aktuality

Čo máme nové?

ZBIERKA NA CHARITU

pridal: charita | dátum: 15. novembra 2022 | kategória: aktuality

Charita má pre zdražovanie energií a plynu problém uživiť pobytové zariadenia

Energetická a plynová kríza výrazne zasiahli aj zariadenia pre ľudí v rôznych formách núdze. Slovenská katolícka charita ako najväčší neverejný poskytovateľ sociálnych služieb prevádzkuje celkovo 345 takýchto zariadení. Až päťnásobný nárast cien za energie je pre mnohé z nich nezvládnuteľný. 

Zariadenia pre seniorov, deti, týrané ženy, ale aj umierajúcich ľudí či ľudí bez domova zriaďuje charita na území celého Slovenska. Enormné zdražovanie cien za energie a plyn zasiahlo najmä pobytové zariadenia, v ktorých je potrebná 24-hodinová starostlivosť o klientov.

V špecializovanom zariadení pre ľudí s mentálnym a fyzickým znevýhodnením v Novej Ľubovni narástli v porovnaní s predošlým rokom ceny za plyn o viac ako dvesto percent. „Kým v roku 2021 sme mali mesačné platby vo výške 632 eur, od októbra už platíme 2010 eur mesačne. Toto je nárast len za vykurovanie plynom, čakáme ešte na vyčíslenie cien za energie,“ hovorí Ján Regeci, riaditeľ zariadenia Dom Charitas sv. Jána Almužníka. „Máme skutočne veľkú obavu, z čoho zaplatíme mzdy zamestnancov a ostatnú prevádzku zariadenia,“ dodáva.

Ohrozené je aj fungovanie troch charitných hospicov, ktoré museli aj pred energetickou krízou hľadať zdroje na dofinancovanie takmer polovice celkových nákladov. „Situácia začína byť veľmi vážna. Je potrebné si uvedomiť, že máme hospitalizovaných terminálne chorých a umierajúcich pacientov. K štandardu patrí, že im zabezpečíme určitú teplotu prostredia, osvetlenie, určitý komfort. Pri každodennej práci s umierajúcimi potrebujeme navyše elektrické postele, odsávačky a zdviháky. V tejto oblasti tak neušetríme nič,“ vysvetľuje Leona Šótová, koordinárka charitného hospicu Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre.

Zvyšovanie cien energií pocítia podľa generálneho sekretára Slovenskej katolíckej charity Miroslava Dzurecha v niektorých pobytových zariadeniach až päťnásobne.  Nárast cien energií sa však týka aj ambulatných sociálnych služieb charity. „Štát by mal hľadať spôsob, ako nás previezť cez energetickú krízu. Ak nechceme časť nákladov preniesť na klienta, je potrebné, aby nám s dofinancovaním pomohlo ministerstvo a samosprávne kraje.“ Pre enormný nárast nákladov zároveň Slovenská katolícka charita vyhlásila verejnú zbierku. Podpora verejnosti pomohla organizácii už aj v minulosti zvládať náklady na dofinancovanie sociálnych služieb. „Na naše služby je odkázaných tisíce ľudí. Prevádzkovať ich tak musíme aj vtedy, keď si kríza s krízou doslova podávajú štafetu. Obraciame sa preto aj na našich podporovateľov, aby nám pomohli zvládnuť ďalšiu výzvu,“ povedal Miroslav Dzurech.