Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávacie semináre odštartované

pridal: charita | dátum: 23. mája 2013 | kategória: aktuality

Dňa 15.mája 2013 sa uskutočnil prvý vzdelávací seminár pre dobrovoľníkov farských charít organizovaný Diecéznou charitou Žilina v spolupráci so Žilinským diecéznym centrom. Zúčastnilo sa ho viac ako 25 laikov z rôznych farností diecézy od Novej Dubnice po Turzovku. Cieľom seminára bolo hlbšie spoznať základné hodnoty, princípy charity a myšlienky encykliky emeritného pápeža Benedikta XVI. Deus caritas est, ktorá vysvetľuje pravý význam milosrdnej lásky „caritas“, ktorá sa prejavuje skutkami v službe núdznym.

Cyklus štyroch vzdelávacích seminárov je súčasťou projektu MOSTY CHARITY, ktorý prostredníctvom vzniku farských charít a vzdelávania dobrovoľníkov chce spájať ľudí pre pomoc núdznym. Farnosť je priestorom služby, ktorá je miestom pre novú evanjelizáciu.

Ďalší seminár bude 12. júna 2013. V prípade záujmu o vznik farskej charity vo Vašej farnosti žilinskej diecézy alebo účasť na vzdelávacom seminári nás kontaktujte 041/723 12 34, charitaza@gmail.com. Viac informácií nájdete na www.charitaza.sk.

Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková