Aktuality

Čo máme nové?

Výťažok z Primátorského punču mesta Žilina pre Diecéznu charitu Žilina

pridal: charita | dátum: 18. januára 2019 | kategória: aktuality

Výťažok z tradičného Primátorského punču poputoval dnes do Domu charity sv. Vincenta v Žiline, ktorý poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova v rámci nízkoprahového denného centra a nocľahárne.

Symbolický šek v hodnote 597,07 eura prevzal z rúk žilinského primátora Petra Fiabáne riaditeľ Diecéznej charity Žilina Peter Birčák.
Získané finančné prostriedky budú použité na vybavenie nocľahárne.

„Veľká vďaka patrí všetkým obyvateľom i návštevníkom Žiliny, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie a podporili tak myšlienku nezištnej pomoci druhým. Aj to je jeden z dôkazov, že naši občania sú solidárni a ochotní pomôcť ľuďom v núdzi. Verím, že tieto peniaze pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú,“ dodal po odovzdaní symbolického šeku primátor.