Aktuality

Čo máme nové?

Výchova detí k činorodej láske

pridal: charita | dátum: 18. januára 2024 | kategória: aktuality

Sme poctení stretnutím s pani vychovávateľkou a pánom riaditeľom ZŠ s MŠ Sv. Gorazda 1 – Žilina – v ich 🎁 dare je zabalená láska detí, snaha školy učiť a viesť ich k súcitu a solidarite.

🎀 Preto nám je každá drobnosť v darčeku ukrytá taká vzácna!

Čiapky, rukavice… všetko to skrehnutých a uzimených ľudí bez vlastného domova zahreje, pomôže predísť omrzlinám, pomôže na ceste ťažkým životom.

🏠 Denne prichádzajú, zvlášť v zimnom období, do Domu charity sv. Vincenta v Žiline, ľudia z ulice, pre teplo domova, jedlo, spoločenstvo priateľov.

Vďaka Bohu, ktorý nám posiela chariťákov a darcov,🧩 spolu skladáme mozaiku činorodej lásky, charitnej pomoci, ktorá nie je sentimentálna, ale reálne pomáha postaviť sa na nohy a ísť ďalej z neľahkých situácií.

ĎAKUJEME!