Aktuality

Čo máme nové?

Všetko najlepšie, drahý otec biskup!

pridal: charita | dátum: 22. decembra 2020 | kategória: aktuality

Milovaný náš pastier a láskavý otec Tomáš! Ďakujeme Pánu Bohu za dar Vášho života, za krásnych 70 rokov, ktorých sa dnes dožívate!

Vyprosujeme Vám toľko milostí, koľko treba na život vo svätosti! Aby ste boli dokonalý v láske, vedený Duchom Svätým viedli aj nás spolu s Pannou Máriou k Ježiškovi, ktorého môžeme stretávať v blížnom každý deň! Všetko najlepšie, veľa zdravia a všetkého, čo Vás urobí šťastným a svätým!

Sme radi, že Vás máme!