Aktuality

Čo máme nové?

Vďačnosť hlavným motívom

pridal: charita | dátum: 10. decembra 2012 | kategória: aktuality

Z príležitosti Medzinárodného dňa dobrovoľníctva sa 5. decembra 2012 uskutočnilo už 2. spoločné stretnutie zamestnancov, dobrovoľníkov, podporovateľov a priaznivcov Diecéznej charity Žilina. Vyše 70 ľudí prijalo pozvanie a zúčastnilo sa slávnostného programu v popoludňajších hodinách v Diecéznom centre Žilinskej diecézy, v ktorom nás srdečne prijal o. biskup Tomáš Galis. Hlavným motívom celého stretnutia bola vďačnosť všetkým, ktorí slúžia núdznym a biednym našej diecézy.

Po úvodných slovách povzbudenia o. biskupa nasledovalo slávnostné ocenenie zamestnancov a dobrovoľníkov za ich obetavé angažovanie sa v službách charity. Ďalej sme sa prostredníctvom obrazovej prezentácie obzreli za udalosťami a aktivitami, ktoré naplnili rok 2012 a pripomenuli sme si tie, ktoré nás čakajú do konca kalendárneho roka. Na záver stretnutia mal slovo náš hosť vdp. Vladimír Maslák, ktorý nám priblížil osobné prežívanie Adventu medzi núdznymi v Kláštore pod Znievom. Veríme, že jeho úprimné svedectvo zostane hlboko v nás a to nielen počas predvianočného času, ale bude pre nás inšpiráciou konať ako Panna Mária, ktorá svoj Advent prežívala v službe Alžbete. Na tohtoročnom stretnutí nechýbalo ani vynikajúce občerstvenie a priestor pre spoločné diskusie a rozhovory.