Aktuality

Čo máme nové?

V Žiline sa stretli koordinátori farských charít

pridal: charita | dátum: 14. augusta 2019 | kategória: aktuality

Slovenská katolícka charita zorganizovala v Žiline 12. augusta 2019 stretnutie, ktorého sa zúčastnili starí aj noví koordinátori farských charít z rôznych kútov Slovenska. Cieľom SKCH je opäť nastaviť a posilniť spoluprácu arci/diecéznych charít pri zakladaní nových farských charít a prijímaní dobrovoľníkov, ktorí chcú nezištne pomáhať vo svojej farnosti a komunite.

Farské charity dokážu účinne identifikovať, kto vo farnosti potrebuje pomoc. Ako na to? Vypočujte si z archívu reláciu Občan v Rádiu Lumen z 30. 7. 2019.

Rozhovor si môžete vypočuť tu.

Slovenská katolícka charita má v súčasnosti približne 70 farských charít. SKCH má v najbližších rokoch ambíciu pozdvihnúť povedomie o farských charitách a pozvať ľudí k pomoci vo svojom okolí a v komunite. Zapojila sa do nového projektu Budovanie kapacít na podporu charitnej činnosti vo farnostiach a komunitách (v rokoch 2019 až 2021 ho bude financovať nemecká organizácia Renovabis). Nová hlavná koordinátorka farských charít Viera Vranková zrealizovala prvé spoločné stretnutie v priestoroch Diecéznej charity Žilina, na ktoré pozvala nielen starých koordinátorov farských charít , ale aj tých, ktorí sú v tejto oblasti nováčikmi. Hlavná koordinátorka predstavila víziu spoločnej práce koordinátorov farských charít, diskutovalo sa o koncepte budovania nových FCH a uskutočnil sa aj brainstorming o aktuálnejšej príručke pre dobrovoľníkov farských charít. Stretnutie svojou účasťou podporil aj generálny sekretár SKCH Erich Hulman. „Farská charita môže vzniknúť kdekoľvek na Slovensku. Ak sa vo farnosti zídu aspoň traja zanietení dobrovoľníci, ktorí chcú pomáhať vo svojom okolí ľuďom v núdzi, požiadajú o povolenie miestneho farára a vybavia si registráciu na arcidiecéznej či diecéznej charite, môžu sa diať drobné skutky, no s veľkou láskou a nezaplatiteľnou pomocou.“