Aktuality

Čo máme nové?

V Nesluši majú záujem o pomoc druhým

pridal: charita | dátum: 25. februára 2019 | kategória: aktuality

Dňa 20. februára 2019 sme navštívili farnosť Nesluša. O 17.00 hod. sme predstavili služby Diecéznej charity Žilina, rôzne aktivity a formy pomoci núdznym v Žilinskej diecéze. Jednou z možností zapojenia je aj služba farskej charity. Po prezentácii sme spoločne slávili svätú omšu vo farskom kostole sv. Jána Nepomuckého za účasti niekoľko desiatok veriacich. Za pozvanie ďakujeme farárovi Martinovi Lisíkovi a veríme, že záujem a nadšenie prítomných sa čoskoro prenesie aj do založenia farskej charity.