Aktuality

Čo máme nové?

V Ladcoch vznikla farská charita

pridal: charita | dátum: 19. februára 2015 | kategória: aktuality

Na farskom úrade v Ladcoch sa 10.februára 2015 uskutočnilo stretnutie dobrovoľníkov novovzniknutej farskej charity a zástupcov Diecéznej charity Žilina. Dobrovoľníci sa zoznámili s dokumentmi potrebnými k činnosti farskej charity a vzájomne sa povzbudili do služby vo farnosti. Plánujú sa aj naďalej stretávať s cieľom hľadania možnosti pomoci núdznym vo farnosti Ladce. Farská charita Ladce je 14. zaregistrovaná farská charita v Žilinskej diecéze.