Aktuality

Čo máme nové?

Beluša má tiež farskú charitu

pridal: charita | dátum: 3. mája 2017 | kategória: aktuality

Osemnásta farská charita v Žilinskej diecéze sa nachádza v Beluši. V druhej polovici apríla 2017 sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie dobrovoľníkov farskej charity so zástupcami Diecéznej charity Žilina. Okrem rôznych podnetov a inšpirácií z existujúcich farských charít odzneli na stretnutí slová povzbudenia do služby vo farnosti. Teší nás záujem vyše dvadsiatich farníkov, ktorí prisli na stretnutie do miestneho pastoračného centra. Prvou aktivitou by mala byť zbierka školských pomôcok pre deti.