Aktuality

Čo máme nové?

Úspešné akcie farskej charity Žilina-Solinky

pridal: charita | dátum: 21. júna 2013 | kategória: aktuality

Seniori z farnosti Žilina – Solinky sa stretli na ďalších dvoch podujatiach organizovaných farskou charitou. Poslednú májovú nedeľu to bol výlet do Lesoparku Chrasť spojený s májovou pobožnosťou pri kaplnke. Tí, ktorí nevládali prísť peši, mali zabezpečený odvoz autom. Na Deň otcov 16.6.2013 pripravili dobrovoľníci farskej charity v pastoračnom centre posedenie pre seniorov s hudbou a tancom.

V programe účinkovali aj Žilinské babenky, ktoré svojím tanečným vystúpením dokázali svojim rovesníkom, že ani vo vyššom veku sa netreba vzdávať svojich záujmov a činností. Nakoniec si všetci spolu s harmonikárom zaspievali, zatancovali a príjemne naladení odchádzali domov.

Informovala vedúca FCH – Mária Hlaváčová