Aktuality

Čo máme nové?

Učíme sa jeden od druhého – zahraničná spolupráca

pridal: charita | dátum: 3. februára 2023 | kategória: aktuality

Zahraničná spolupráca, výmena skúseností, vzájomná pomoc a rast… Minulý týždeň sme mali možnosť vymeniť si skúsenosti s maďarskými kolegami – pracovníkmi diecéznej charity vo Váci. Zástupcovia z Diecézna charita Žilina, Diecézna charita Nitra, Trnavská arcidiecézna charita a Bratislavská arcidiecézna charita navštívili Maďarsko, aby sa nielen vzájomne spoznali, ale aj sformulovali ďalšie spoločné plány.

Našich kolegov veľmi zaujímalo, ako sa dá prevádzkovať služba lásky v rámci Cirkvi prostredníctvom dobrovoľníckej siete a ako môže byť táto aktivita podporená vedením farnosti a diecézy.

Najbližšie stretnutie je naplánované v jednom zo slovenských diecéznych centier, kde si zhodnotia, ako a akými metódami pracovníci centra a dobrovoľníci pomáhajú núdznym, aké školenia na to poskytujú a aké skúsenosti sa z toho všetkého dajú vzájomne preniesť.

Zdroj foto: Diecéza Váci