Aktuality

Čo máme nové?

Tento kostol mal dnes „praskať vo švíkoch“

pridal: charita | dátum: 15. októbra 2020 | kategória: aktuality

Kostol zasvätený sv. Gálovi vo farnosti Predmier. Naša nová farská charita mala dnes osláviť svoj vznik svätou omšou za farnosť. Po svätej omši mala nasledovať eucharistická adorácia ukončená požehnaním farnosti. Zajtrajší deň patrí liturgicky ľubovoľnej spomienke sv. Gála, írskeho kňaza, a preto je pre túto farnosť titulárnou slávnosťou. Slávia hody. Žiaľ, nové epidemiologické nariadenia platné od dnešného dňa nedovoľujú slávenie verejných bohoslužieb.

Farnosť je živá a aktívna, vyvíja množstvo činností a zaujímavých ponúk pre farníkov: vianočný punč, pôstna polievka, letné detské tábory, spoločné púte, výlety, turistika, cykloturistika a turnaje, keďže pán farár aj kaplán sú športovo založení. Sny do budúcna sú veľké! Ako farská charita plánujú navštevovať starkých v zariadení opatrovateľskej služby v obci, šijú rúška pre klientov Diecéznej charity Žilina, chcú zorganizovať dobročinnú burzu. Vedúca farskej charity, pani Daniela, maľuje obrazy, túži urobiť vernisáž, z ktorej výťažok pomôže deťom zo sociálne slabších rodín. Pre tieto aj iné deti prišla s ponukou viesť výtvarný krúžok, aby sa podporil talent detí.

Vyprosujeme mnoho milostí na príhovor sv. Gála pre túto farnosť!