Aktuality

Čo máme nové?

TEN SPRÁVNY ČAS KONAŤ DOBRO

pridal: charita | dátum: 2. júla 2021 | kategória: aktuality

❤

Vždy je ten správny čas… pomôcť tam, kde treba, urobiť niečo dobré, usmiať sa… povedať milé slovo, mať ten pravý súcit a rozdať kus milosrdnej lásky človekovi, ktorý je práve pri tebe… AJ TERAZ!

?Požehnaný deň!