Aktuality

Čo máme nové?

Štedré Vianoce 2011

pridal: charita | dátum: 2. januára 2012 | kategória: aktuality

Tieto vianočné sviatky sme spríjemnili núdznym, starým a chorým a ľuďom žijúcim na ulici v Žiline. Dňa 23.decembra 2011 v Dome charity sv. Vincenta sme pripravili pre 65 ľudí štedrú večeru a v Dome charity sv. Kamila sme vianočnými darčekmi potešili starých a chorých ľudí. Okrem toho opatrovateľky Charitatívnej služby v rodinách navštívili všetkých klientov a obdarovali ich vianočnými balíčkami. Ďakujeme všetkým špeciálne dobrovoľníkom a sestrám Panny Márie Útechy, ktorí nám pomohli s prípravou a organizáciou tohtoročných Vianoc pre druhých! Tento projekt sa uskutočnil vďaka programu Darujte Vianoce Nadácie Orange.

Slávnostný program v Dome charity sv. Vincenta začal o 12.00h sv. omšou, pokračoval za štedrovečerným stolom s tradičnou kapustnicou, oblátkami s medom, šalátom a rybou. Popoludnie sme strávili v príjemnej atmosfére rozhovorov, pri spievaní kolied a spoločne sme si pozreli aj film.

Nech v nás aj v Novom roku 2012 znejú slová z príhovoru na sv. omši a nájdu odozvu v konkrétnych skutkoch lásky k blížnemu : „Nikto sa z vás  sa nenarodil pravdepodobne na ulici, no s Ježišom máte toho veľa spoločného, najmä biedu, utrpenie, nepochopenie, odmietanie… Utrpenie človeka – môže nás buď posunúť dopredu, teda človek sa môže vzchopiť alebo keď nepochopí jeho pravý zmysel, tak bude z neho obviňovať iba druhých a pritom trpieť iba falošnou sebaľútosťou. Takže záleží od každého z nás, ako sa k nemu postavíme… a stotožníme sa s ním…

  

       vianočné balíčky pre star ých a chorých ľudí