Aktuality

Čo máme nové?

Tam, kde je Božie milosrdenstvo, tam sa život obnovuje

pridal: charita | dátum: 5. júna 2012 | kategória: aktuality

Terchová sa už po druhý krát stala miestom duchovnej obnovy zamestnancov a dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina.

Počas troch dní (31.5.-2.6.2012) sme spolu so sr. Dáriou z Komunity Blahoslavenstiev uvažovali o hĺbke Božieho milosrdenstva a pôsobení Ducha svätého v našom živote. Okrem zaujímavých a podnetných prednášok nechýbal priestor pre osobnú modlitbu, adoráciu, rekreáciu a vzájomné rozhovory. O tom, že aj mimo našich zariadení vieme vytvoriť príjemnú a zábavnú atmosféru, sme sa všetci presvedčili pri aktivitách a hrách prvého večera, na ktorý mnohým zostanú úsmevné spomienky. Načerpali sme veľa povzbudenia a takto vyzbrojení sa púšťame do každodennej služby blížnym, ktorí nás najviac potrebujú.