Aktuality

Čo máme nové?

Tajomstvo receptov odhalené

pridal: charita | dátum: 30. októbra 2013 | kategória: aktuality

Farská charita Žilina – Solinky zorganizovala v nedeľu 27. októbra 2013 v hale pastoračného centra jesenné stretnutie seniorov farnosti. Dobrovoľníci farskej charity pripravili kultúrny program, ktorého súčasťou bol dokument na aktuálnu tému – Rodina a spoločnosť. “Pri ľudovej hudbe sme si spolu zaspievali, zatancovali a mali sme možnosť navzájom sa porozprávať aj lepšie spoznať. Zároveň niektorí prezradili svoje staré recepty na prípravu jedál z kapusty a zemiakov, ktoré plánujeme vydať knižne.” povedala Mária Hlaváčová, predsedkyňa farskej charity Žilina – Solinky.

Podujatia sa zúčastnilo viac ako 30 seniorov. Farská charita Žilina – Solinky chce aj v druhom roku svojej činnosti pokračovať v organizovaní týchto akcií a jej cieľom je dostať do povedomia seniorov, že je tu pre nich, aby im pomáhala v ich niekedy ťažkej životnej situácii, a že nie je žiadnou hanbou požiadať dobrovoľníkov charity o pomoc, či už ide o sprievod k lekárovi, do kostola, pomoc s nákupom a pod.